top of page

PBM's

Persoonlijke Beschermings Middelen is een vlag dat heel veel ladingen dekt. Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Voor SAFETY EQUIPMENT ligt de focus in dit assortiment vooral bij de beschermingsmiddelen die het risico van werken op hoogte uitschakelt. Het assortiment is samengesteld uit harnassen, vallijnen, touwen, valblokken (stopchutes), helmen, positioneringslijnen, evacuatiesystemen, ankerstroppen, driepoten (werken in besloten ruimte), etc.

Waar harnassen vroeger veelal een beperkend gevoel gaven, zorgen de producten in ons assortiment, voor een ongeëvenaard gebruiksgemak. Wij selecteerden reeds de beste producten uit de assortimenten van een handvol leveranciers om tegemoet te komen aan uw eisen. Veilig werken op hoogte en comfort gaan voor ons hand-in-hand.

bottom of page